„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe.”

„Modernizacja Hotelu Katowice w Katowicach i dostosowanie obiektu do standardów Franczyzodawcy oraz wymagań dla hoteli 4* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelowych i innych obiektów w których świadczone są usługi hotelowe.”

ZBM S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w imieniu i na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach al. Korfantego 9, ma przyjemność zaprosić Państwa do